Challenge4ClimateAction

ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 นิสิต นักศึกษา อายุต่ำกว่า 24 ปี สมัครร่วมการแข่งขันลดโลกร้อนจากประเทศแคนาดา Challenge4ClimateAction โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 2-6 คน โดยปีนี้เน้นเรื่อง UN SDG 13: Climate Action โดยการแข่งขันจะมี 2 แบบ ดังนี้:

  • Challenge Stream ทีมผู้เข้าแข่งขันเสนอวิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนตามโจทย์ที่ให้มา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในเรื่อง Climate Change

  • Datathon Stream ทีมผู้เข้าแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์ที่ให้มา เพื่อสรุปเป็นข้อสังเกตเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ และ/หรือสร้าง Predictive Models เพื่อทำนายอนาคตของสภาพแวดล้อม

การแข่งขันทั้งหมดออนไลน์ เริ่มจากเข้าสัมมนารับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และรับโจทย์ปัญหาวันที่ 5 มีนาคม ส่งผลงานเป็นวิดีโอภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564 ทีมที่เข้ารอบ 10 อันดับแรกจะได้แสดงผลงานไลฟ์สด ให้กรรมการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง

ทีมชนะเลิศ Challenge Stream อันดับแรก จะได้รางวัล 6,000 ดอลลาร์ แคนาดา (ประมาณ 140,000 บาท), ทีมอันดับ 2 รางวัล CAD$4,000 และทีมอันดับ 3 รางวัล CAD$2,000 ส่วนทีมชนะเลิศ Datathon Stream อันดับแรก CAD$4,000 (ประมาณ 90,000 บาท), ทีมอันดับ 2 รางวัล CAD$2,000 และได้นำผลงานไปพัฒนาต่อกับ องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ NGO ในแคนาดา เช่น UNDP, UNICEF, WHO & BirdLife

ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขัน 2,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก ส่วนปีที่แล้วมีผู้เข้าแข่งขัน 1,000 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันปีที่แล้วมีชื่อว่า digitalinclusionchallenge.org

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.challenge4climateaction.com/

สมัครเลย ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 17:00 น.​ Eastern Standard Time