งานแจกเหรียญรางวัลคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่
Canadian Mathematics Competition Awards Ceremony 2023

 งานแจกเหรียญรางวัลคณิตศาสตร์แคนาดา วันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์

ท่านเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย Dr. Sarah Taylor ได้แสดงความยินดีกับน้องนักเรียนและทุกครอบครัว ท่านเอกอัครราชทูตได้แบ่งปันถึงการเลือกเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในชั้นมัธยมศึกษาของตัวท่านเอง ซึ่งก็ทำให้สามารถนำทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ท่านจะไม่ได้ทำงานตรงสายการเรียน การศึกษาด้าน STEM (Science Technology, Engineering & Mathematics) ทำให้ได้ฝึกทักษะในการคิด การวิเคราะ์ และการแก้ปัญหา และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด หวังว่าจะได้พบน้องๆบางคนขณะเรียนต่อที่แคนนาดา ท่านเอกอัครราชทูตแสดงความยินดีกับสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาที่มีผู้สมัครสอบมากขึ้นในปีนี้ และหวังว่าการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดาจะมีการดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป


ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์ นายกสมาคมได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณมูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา, บริบัท Brain Cloud, Canadian International School of Thailand, Tipco Tower และ สถานทูตแคนาดา ท่านนายกสมาคมยังได้ได้เล่าให้นักเรียนฟังถึงระบบต่างๆของประเทศแคนาดาที่มีความโปร่งใส และคุณภาพของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาที่เป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย


ทางสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ได้รับเกียรติแจกเหรียญราวัลแก่นักเรียนโดย ท่านเอกอัครราชทูต Dr. Sarah Taylor, ผู้แทน ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม, ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์ นายกสมาคม และ ตัวแทนคุณธันธเนศ สมบูรณ์ทรัพย์ จากบริษัท Brian Cloud ทางสมาคมขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานแจกเหรียญรางวัลคณิตศาสตร์แคนาดากับสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาในครั้งนี้