งานแจกเหรียญรางวัลคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ ๑

งานแจกเหรียญรางวัลคณิตศาสตร์แคนาดาวันที่ 8 เมษายน 2564 ท่านเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย Dr. Sarah Taylor ได้แสดงความยินดีกับน้องนักเรียนทุกคนและครอบครัว และชวนไปเรียนต่อที่แคนนาดา และกล่าวว่าการเข้าร่วมการแข่งขันต่อให้ไม่ได้รางวัล ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของงาน STEM (Science Technology, Engineering & Mathematics) อันเป็นส่วนสำคัญสำหรับตลาดงาน ในปัจจุบันมีการปรับเพิ่มเป็น STEAM คือ เติม A = Arts เข้ามาอีกหนึ่ง ท่านทูตยังกล่าวอีกว่านักเรียนทุกคนที่ได้รางวัลสนามนี้ นอกจากจะเก่งคณิตศาสตร์แล้วยังเก่งภาษาอังกฤษอีกด้วย


ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์ นายกสมาคมได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ขอบคุณมูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา บริบัท Brain Cloud, สพฐ, CanCham, สถานทูตแคนาดา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ท่านนายกได้คุยกับเด็กนักเรียนอย่างเป็นกันเอง และสอบถามข้อมูล feedback ต่างๆ จากนักเรียนด้วยเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันในคราวหน้า


ทางสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ได้รับเกียรติแจกเหรียญราวัลแก่นักเรียนโดย ท่านทูต Dr. Sarah Taylor, ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม, ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์ นายกสมาคม และ ดร. สมพร สามทองกล่ำ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางสมาคมขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในฉลองกิจกรรมความสัมพันธ์ไทยแคนาดา 60 ปี กับสมาคมนักเรียนเก่าในครั้งนี้ ขอขอบคุณ EduCanada และ Tim Hortons สำหรับการสนับสนุนงาน