หลักการและเหตุผล

ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ครบ 60 ปี ในปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานที่มีต่อกันของทั้งสองประเทศ และถึงคุณค่าของการศึกษาที่มีคุณภาพสูงของประเทศแคนาดา จึงได้ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แคนาดา (Canadian Mathematical Society) จัดกิจกรรมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดาขึ้นสำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทย