วัตถุประสงค์

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

2. สร้างความรักในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ร่วมเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 60 ปี ไทย-แคนาดาอย่างเป็นทางการ ในปี 2564