การสอบแข่งขัน CMGC

การสอบแข่งขัน CMGC

(Canadian Mathematical Gray Jay Competition)

เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ป.5 - ม.2 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีความสนุกในเชิงคณิตศาสตร์ (Fun Maths) ปลูกฝังความรักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กำหนดการสอบแข่งขันมีดังนี้

ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย

วันรับสมัคร: วันที่ 8-29 กันยายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

วันสอบ: วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563

เวลาสอบ: 9:00-10:30 น.

นามสอบ:

  • กรุงเทพ: โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Bangkok:ACC)

  • เชียงใหม่: โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (Chiang Mai: Wattanothaipayap School)

  • พิษณุโลก: โรงเรียนจ่านกร้อง (Phitsanulok: Janokrong School)

  • ระยอง: โรงเรียนวัดป่าประดู่ (Rayong: Watpa Pradoo School)

  • สงขลา: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (Songkhla: Hatyai Wittayalai School )

  • อุดรธานี: โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (Udon Thani: Udonpichairakpitaya School)

  • ภูเก็ต: โรงเรียนนานานาชาติขจรเกียรติ (KIS- Kajonkiet International School, Phuket)

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ : Probability, Geometry and Symmetry, Exponents and Order of Operations, Algebra, Sequences and series, Patterns, Simple counting problems, Elementary number theory (primes, composites, greatest common factor, least common multiple), Ratio, Rate and Percent, Data Analysis (interpreting bar and pie graphs), Integers and Fractions