สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ร่วมกับ

สมาคมคณิตศาสตร์แคนาดา

จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์รายการระดับโลก


สารจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา

ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์

สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ได้รับการจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมาย ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก และแก่ผู้ที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศ Canada นักเรียนเก่าแคนาดาทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ประเทศแคนาดามีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงและในหลายสาขา มีผลงานที่เป็นชั้นนำของโลก อาทิเช่น

University of Waterloo เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งในโลกที่มีคณะคณิตศาสตร์ (Faculty of Mathematics) และก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ

Artificial Intelligence แคนาดาเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้าน AI ทั้งในด้านธุรกิจ, การวิจัย และการศึกษา

Construction Management แคนาดามีเทคโนโลยีก้าวหน้าด้านการก่อสร้าง เป็นอันดับต้นๆของโลก สามารถสร้างรถไฟใต้ดินและร้านค้าใจกลางเมืองที่อยู่ใต้โบสถ์เก่าแก่และเป็นประเทศแรกที่มีรถไฟลอยฟ้า

นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมของโลก จึงมีความประสงค์อยากเห็นเยาวชนไทยมีโอกาสไปศึกษาต่อยังประเทศแคนาดาเพื่อซึมซับทั้งความรู้ทางวิชาการและความเป็นคนดีกลับมาช่วย สร้างสรรค์สังคมไทยที่มีคุณภาพในอนาคต

เนื่องจากสาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งที่ประเทศแคนาดามีผลงานอยู่ในแนวหน้าของโลก จนมีการแข่งขันโอลิมปิกทางคณิตศาสตร์ และในทุกปี ประเทศแคนาดา โดยสมาคมคณิตศาสตร์ของแคนาดาได้จัดให้มีการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์เพื่อเสาะหานักเรียนเก่ง ที่ติด 5 อันดับแรก ของการแข่งขัน ไปสอบแข่งขันในระดับโอลิมปิกทางคณิตศาสตร์ ของแคนาดา โดยได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในบางประเทศ มาแล้วเช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ได้ประสานกับสมาคมคณิตศาสตร์ของแคนาดา เพื่อจัดให้มีการ สอบแข่งขันขึ้นในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ร่ำเรียนมา ในเชิงเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่น และเป็นการเสาะหานักเรียนที่สมาคมคณิตศาสตร์แคนาดาจะคัดเลือกไปแข่งขัน ในระดับโอลิมปิกแคนาดาจำนวน 3 คนอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้สนับสนุนนักเรียนเข้าสมัครสอบแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่อนาคตอย่างเต็มศักยภาพ

CJMC Registration is extended to Nov 7, 2022 and there is a new competition venue in Chiangmai!

ขอขอบคุณ:

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ~ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ~ หอการค้าไทย-แคนาดา ~ สำนักงานจังหวัด และสำนักการศึกษาพื้นที่เขตต่างๆ ~ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา ~ Braincloud ~ Canadian International School of Thailand และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


  • จอดรถฟรี 3 ชั่วโมง สำหรับการแข่งขันทั้ง 2 รายการ ที่อาคาร Tipco Tower

  • 3 Hours Free Parking is available at Tipco Tower for both COMC and CJMC.